Program  

17. 3. 2023
Staň se na den částicovým fyzikem

Hlavní program v CZ/SK jazyce:

 

 •  9:15-9:50   - registrace
   
 •  9:50-10:00 - přivítání
        
 • 10:00-11:00 - přednáška: Standardní model elementárních částic, 
                                           prof. Dr. Boris Tomášik
     
 • 11:00-12:00 - přednáška: Experimentální aspekty částicové fyziky,
                                           Ing. Jaroslav Adam, Ph.D.
    
 • 12:00-13:00 - oběd
     
 • 13:00-15:30 - praktické cvičení:
                         Hledání Higgsova bosonu v datech z experimentu ATLAS na LHC
                         Měření doby života půvabné částice D0 na experimentu LHCb na LHC
   
 • 15:30-15:40 - vyhodnocení soutěže, společné foto, rozloučení        
 • 15:40-16:00 - přestávka
      
 • 16:00-17:00 - videokonference s CERN (ATLAS / LHCb)

 

Přednášející:

prof. Dr. Boris Tomášik

Boris Tomášik je profesorem na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Zabývá se teorií srážek těžkých atomových jader při nejvyšších energiích, ve kterých je produkováno kvark-gluonové plazma. V minulosti působil na univerzitách v Kodani, Řezně a v Charlottesville, jakož i v CERNu. Teď učí i na univerzitě v Banské Bystrici na Slovensku. Často přednáší o fyzice i laikům, takže je zvyklý na nejrůznější dotazy a těší se na ty vaše.

Ing. Jaroslav Adam, Ph.D.

Jaroslav Adam je