Hands on Particle Physics in Prague

14th International Particle Physics Masterclasses

Staň se na den částicovým fyzikem

 

Seminář pro studenty středních škol se uskuteční v Praze na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Projekt organizujeme ve spolupráci s Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropskou fyzikální společností EPS a CERNem. Letos jsme si připravili 3 cvičení ze 2 různých experimentů na urychlovači LHC. Druhým rokem také pořádáme Masterclasses jen pro studentky středních škol den po Mezinárodním dni žen a dívek ve vědě.

 

 

9. března 2018

Experiment ATLAS na LHC (Hledání Higgsova bosonu z rozpadu Z),

Experiment LHCb na LHC (Měření doby života půvabného mezonu jménem D0)

 

 

Účastníci semináře analyzují reálná data z experimentu ATLAS a LHCb na urychlovači LHC v CERNu. Vyzkouší si postupy, které doprovázejí zkoumání základních vlastností hmoty a objevy nových částic. Seznámí se s hlavními myšlenkami kvantové mechaniky a modely popisující mikrosvět.

Dopoledne probíhají přednášky z částicové fyziky. Po praktickém cvičení se prostřednictvím videokonferenční technologie VIDYO všechny zúčastněné partnerské instituce připojí do CERNu a porovnávají svoje výsledky s možností vzájemné diskuze.

International Particle Physics Masterclasses na FJFI ČVUT pořádáme s podporou CERN-CZ, BNL-CZPražské Pobočky JČMF a Pražské sekce EPS Young Minds.

 

 

 

 

International Particle Physics Masterclasses

Hlavní web projektu