Program  

8. 3. 2024
Staň se na den částicovým fyzikem

Hlavní program v CZ/SK jazyce:

 

  •  9:15-9:50   - registrace

     

  •  9:50-10:00 - přivítání  RNDr. Jiří Grygar, CSc.

          

  • 10:00-11:00 - přednáška: Částicová a astročásticová fyzika

                                              Mgr. Jan Ebr, Ph.D.  

  • 11:00-11:15 - přestávka

     
  • 11:15-12:15 - přednáška: Observatoř Pierre Auger

                                              RNDr. Martina Boháčová, Ph.D. 

     

  • 12:15-13:00 - oběd

       

  • 13:00-15:30 - praktické cvičení: Analýza dat z observatoře Pierre Auger

                           

  • 15:30-16:00 - přestávka

        

  • 16:00-17:00 - videokonference s observatoří Pierre Auger

 

Přednášející:

RNDr. Martina Boháčová, Ph.D. 

Martina Boháčová se věnuje vývoji a testování zařízení používaných v astročásticové fyzice. V poslední době vedla rozsáhlou kampaň hromadného testování nové elektroniky pro Observatoř Pierra Augera. Zabývá se také různými aspekty výkonu a údržby astročásticových detektorů jako je například fluorescenční detektor Observatoře Pierra Augera. V laboratoři, kterou vede, se věnuje i výzkumu a vývoji nových detektorů kosmických částic včetně měření rádiových signálů vznikajících při průletu nabité částice nebo neutrina atmosférou.

 

Mgr. Jan Ebr, Ph.D.

Jan Ebr se zabývá interakcemi částic při nejvyšších energiích ve sprškách kosmického záření. Hledá vysvětlení pro rozpory mezi pozorovaným chováním částic a předpověďmi současných modelů a snaží se najít způsoby, kterými by pozorování spršek kosmického záření mohlo konkrétně promluvit do moderní částicové fyziky. Dále se věnuje monitorování stavu atmosféry pomocí robotických dalekohledů pro potřeby velký projektů astrofyziky vysokých energií, konkrétně Observatoře Pierra Augera a Cherenkov Telescope Array.