Program

 

 

9.3. 2018
Staň se na den částicovým fyzikem

"Hledání Higgsova bosonu z rozpadu Z0 na experimentu ATLAS na LHC"

a

"Měření doby života půvabné částice jménem D0 na experimentu LHCb na LHC"

 

  • 8:30-9:30 - registrace
  • 9:30-9:45 - přivítání
  • 9:45-10:50 - přednáška - Standardní model -  Doc. Boris Tomášik
  • 10:50-11:20 - přestávka, volná diskuse (o FJFI, CERNu, ...)
  • 11:20-12:10 - přednáška - CERN a urychlovač LHC - Ing. Renata Kopečná
  • 12:10-13:30 - přestávka na oběd
  • 13:30-15:30 - praktické cvičení (ATLAS, LHCb)
  • 15:30-16:00 - přestávka, volná diskuse
  • 16:00-17:00 - videokonference s CERN (ATLAS, LHCb)
  • 17:00-17:15 - závěr, rozloučení

International Particle Physics Masterclasses

Hlavní web projektu