Hands on Particle Physics in Prague

17th International Particle Physics Masterclasses

Staň se na den částicovým fyzikem 

 

ONLINE

- počet míst neomezen -

 

Přihlašte se e-mailem na adresu miroslav.myska@cern.ch 

 

Akce je pro studenty středních škol, pořádana Katedrou fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ve spolupráci s Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropskou fyzikální společností EPS a CERNem.

 

 

19. března 2021

CO TĚ ČEKÁ?

Hledání Higgsova bosonu v rozpadu na W+W- na experimentu ATLAS na LHC

 

 

Účastníci semináře analyzují reálná data z experimentu ATLAS na urychlovači LHC v CERNu. Vyzkouší si postupy, které doprovázejí zkoumání základních vlastností hmoty a objevy nových částic. Seznámí se s hlavními myšlenkami kvantové mechaniky a modely popisující mikrosvět.

Dopoledne probíhají přednášky z částicové fyziky. Po praktickém cvičení se prostřednictvím videokonferenční technologie VIDYO všechny zúčastněné partnerské instituce připojí do CERNu a porovnávají svoje výsledky s možností vzájemné diskuze (tentokrát se účastní také AGH UST Krakow, Niels Bohr Institute Copenhagen, IJCLab Orsay, University of Bologna).

International Particle Physics Masterclasses na FJFI ČVUT pořádáme s podporou CERN-CZ, BNL-CZPražské Pobočky JČMF a Pražské sekce EPS Young Minds.