Hands on Particle Physics in Prague

19th International Particle Physics Masterclasses

Staň se na den částicovým fyzikem 

 

17. března 2023

 

"Hledání Higgsova bosonu v datech z experimentu ATLAS na LHC"

nebo

"Měření doby života půvabné částice D0 na experimentu LHCb na LHC

 

a

 

24. března 2023

 

"Měření kosmického záření na observatoři Pierre Auger"

 

 

 

 

Případné dotazy  miroslav.myska@cern.ch

 

Akce je pro studenty středních škol, pořádána Katedrou fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ve spolupráci s Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropskou fyzikální společností EPS a CERNem.

 

 

 

 

 

Účastníci semináře analyzují reálná data z experimentu ATLAS nebo LHCb na urychlovači LHC v CERN, případně data z observatoře Pierre Auger v Argentině. Vyzkouší si postupy, které doprovázejí zkoumání základních vlastností hmoty a objevy nových částic. Seznámí se s hlavními myšlenkami kvantové mechaniky a modely popisující mikrosvět.

Dopoledne probíhají přednášky z částicové fyziky. Po praktickém cvičení se prostřednictvím videokonferenční technologie VIDYO všechny zúčastněné partnerské instituce připojí do CERNu a porovnávají svoje výsledky s možností vzájemné diskuze (tentokrát se účastní také univerzity: Suceava (Rumunsko), Barcelona (Špaňelsko), Bologna (Itálie), Plymouth (VB), Genoa (Itálie), Granada (Španělsko), Strasbourg (Francie), Braga (Portugalsko), Naples (Itálie), Lecce (Itálie), Opava (ČR)).

International Particle Physics Masterclasses na FJFI ČVUT pořádáme s podporou CERN-CZ, BNL-CZPražské Pobočky JČMF a Pražské sekce EPS Young Minds.