Program  

6. 3. 2020
Staň se na den částicovým fyzikem

Hlavní program v CZ/SK jazyce:

 • 8:30-9:30 - registrace
 • 9:30-9:45 - přivítání
 • 9:45-10:30 - přednáška - Standardní model a kvark-gluonové plazma: prof. Dr. Boris Tomášik
 • 10:30-11:00 - přestávka na čaj, kávu a sušenky
 • 11:00-11:50 - přednáška - Jak se urychlují částice v LHC: Ing. Roman Lavička
 • 12:00-13:15 - oběd, volná diskuse (o FJFI, CERNu, ...)
 • 13:15-15:30 - Hledání podivných částic v datech z ALICE - praktické cvičení
 • 15:30-16:00 - přestávka na čaj, kávu a sušenky
 • 16:00-17:00 - videokonference s CERN (ALICE)
 • 17:00-17:15 - závěr a rozloučení

Parallel schedule in English:

 • 8:30-9:30 - registration
 • 9:30-9:45 - welcome
 • 9:45-10:30 - lecture - Standard model and quark-gluon plasma: Dr. Barbara Trzeciak
 • 10:30-11:00 - tea/coffee break
 • 11:00-11:50 - lecture - Particle acceleration at the LHC: Bc. Valentina Raskina
 • 12:00-13:15 - lunch, free discussion (about FNSPE, CERN, ...)
 • 13:15-15:30 - Looking for strange particles using ALICE data - hands on session
 • 15:30-16:00 - tea/coffee break
 • 16:00-17:00 - video-conference with CERN (ALICE)
 • 17:00-17:15 - closure and farewell

 

Přednášející:

prof. Dr. Boris Tomášik

Boris Tomášik je profesorem na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Zabývá se teorií srážek těžkých atomových jader při nejvyšších energiích, ve kterých je produkováno kvark-gluonové plazma. V minulosti působil na univerzitách v Kodani, Řezně a v Charlottesville, jakož i v CERNu. Teď učí i na univerzitě v Banské Bystrici na Slovensku. Často přednáší o fyzice i laikům, takže je zvyklý na nejrůznější dotazy a těší se na ty vaše.

Ing. Roman Lavička

Roman Lavička je doktorandem a vědeckým pracovníkem na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Zabývá se studiem gluonové struktury protonu a jader těžkých prvků pomocí ultra-periferních srážek iontů olova na LHC. V minulosti studoval na univerzitě v Oslo a absolvoval pracovní stáže v laboratořích CERN a Fermilab. Momentálně pracuje na své disertační práci a sem tam vypomáhá s výukou. 

Dr. Barbara Trzeciak

Barbara Trzeciak is an assistant professor at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of Czech Technical University in Prague. Her research focuses on experimental studies of heavy-flavour particles and jets produced in ultrarelativistic collisions of protons and heavy atomic nuclei at LHC and RHIC. She obtained her PhD at Warsaw Technical University, in collaboration with Lawrence Berkeley National Laboratory. Afterwards, she worked as a postdoctoral fellow at  Czech Technical University in Prague and Utrecht University.

Bc. Valentina Raskina

Valentina is a master's student in Czech Technical University, working at the Nuclear Physics Institute of the Czech Academy of Sciences. She is an ALICE Junior researcher. Current interest of research is the analysis of b jets in pp collisions. Previously she was also involved in radiation hardness studies of the ALPIDE silicon sensors for the upgrade of the ALICE Inner Tracking System. Valentina also participate in ALICE ITS Commissioning shifts since May 2019.