Program

  

8.3. 2019
Staň se na den částicovým fyzikem

"Hledání Higgsova bosonu z rozpadu Z0 na experimentu ATLAS na LHC"

a

"Měření doby života půvabné částice jménem D0 na experimentu LHCb na LHC"

 

 • 8:30-9:30 - registrace
 • 9:30-9:45 - přivítání
 • 9:45-10:30 - přednáška - Částicová fyzika v 21. století: Ing. Katarína Křížková Gajdošová, Ph.D.
 • 10:30-11:00 - přestávka, volná diskuse (o FJFI, CERNu, ...)
 • 11:00-11:50 - přednáška - Urychlovač LHC v CERN: Ing. Jiří Král, Ph.D.
 • 11:50-12:30 - virtuální návštěva  ATLASu, Ing. Matouš Vozák
 • 12:30-13:30 - oběd, volná diskuse (o FJFI, CERNu, ...)
 • 13:30-15:30 - praktická cvičení (ATLAS, LHCb)
 • 15:30-16:00 - přestávka, volná diskuse
 • 16:00-17:00 - videokonference s CERN (ATLAS, LHCb)
 • 17:00-17:15 - závěr, rozloučení

 

Přednášející:

Ing. Katarína Křížková Gajdošová, Ph.D.

Katarína je momentálně vědeckou pracovnicí na katedře fyziky FJFI, kde absolvovala bakalářské a magisterské studium v oboru Experimentální jaderná a částicová fyzika. Věnovala se zejména studiu kvark-gluonového plazmatu v rámci experimentu STAR v Brookhavenské národní laboratoři (BNL) ve Spojených státech amerických. Doktorské studium absolvovala na Institutu Nielse Bohra na Kodaňské univerzitě jako členka experimentu ALICE švýcarského CERNu. Na kontě má významné množství publikací a také důležitých prezentací na největších oborových konferencích. V roce 2018 získala třetí místo v soutěži vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala. Na FJFI se nyní věnuje zkoumání kolektivity malých srážkových systémů v experimentu ALICE. Kromě výzkumu se podílí na vedení bakalářských studentů, výuce a spoluorganizování popularizačních akcí jako jsou Masterclasses či akce Staň se na den vědkyní při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě

Ing. Jiří Král, Ph.D.

Jiří se ještě během studia na Jaderce podílel na vývoji řídicího systému pro křemíkové driftové detektory tehdy připravovaného experimentu ALICE ve švýcarském CERNu. Doktorát získal na finské University of Jyvaskyla, kde pokračoval v práci na experimentu ALICE a zabýval se analýzou fragmentace jetů a vlivu (studeného) jaderného média po srážce iontů a protonů na ni. Pro stejný experiment během studia vyvíjel a posléze vedl projekt triggeru pro elektromagnetické kalorimetry. Po studiu získal místo pro mladé vědce a inženýry v CERN na oddělení urychlovačů, kde vyvíjel zařízení měřící vlastnosti svazku na urychlovačích LHC a SPS. Dnes se částečně vrátil na svou alma mater a v rámci spolupráce ČVUT s CERN pracuje pro obě instituce, tentokrát na projektu rychlého měření ztrát svazku pomocí diamantových detektorů.