Program 2016

 

Témata:

 

"Hledání podivných částic na experimentu ALICE na LHC"

"Hledání Higgsova bosonu z rozpadu Z0 na experimentu ATLAS na LHC"

 

Datum: 18.3.2016

 

 • 8:30-9:30 - registrace
 • 9:30-9:45 - přivítání (B103)
 • 9:45-10:50 - přednáška (45+5) - Doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD. - Částicová fyzika ve 21. století (B103)
 • 10:50-11:20 - přestávka, volná diskuse (o FJFI, CERNu, ...)
 • 11:20-12:10 - přednáška (45+5) - RNDr. Vladimir Wagner, CSc. - Urychlovač LHC v CERN (B103)
 • 12:10-13:30 - přestávka na oběd (B11)
 • 13:00-13:30 - exkurze do detektorové laboratoře
 • 13:30-15:30 - praktické cvičení (B009 ATLAS, atrium ALICE)
 • 15:30-16:00 - přestávka, volná diskuse
 • 16:00-17:00 - videokonference s CERN (B103 ATLAS, B115 ALICE)
 • 17:00-17:15 - závěr, rozloučení