Program Masterclasses 2013

Jeden den s částicovou fyzikou

1. 3. 2013 FJFI ČVUT v Praze9.30 - 9.45 Přivítání

9.45 - 10.50 Přednáška: Fyzika elementárních částic (45+5) - doc. Boris Tomášik, FJFI ČVUT v Praze

10.50 - 11.20 Přestávka, volná diskuse (o CERNu, FJFI a jiném)

11.20 - 12.10 Přednáška: Experiment ALICE, LHC, CERN (45+5) - Dr. Vadimír Wagner, ÚJF AV ČR Řež

12.10 - 13.30 Přestávka na oběd

13.00 - 13.30 Exkurze do detektorové laboratoře FOCAL

13.30 - 15.30 Praktické cvičení (počítačová místnost)

15.30 - 16.00 Přestávka, volná diskuse (o CERNu, FJFI a jiném)

16.00 - 17.00 Videokonference s CERN a s dalšími institucemi

17.00 - 17.15 Závěr: vyhlášení nejlepšího týmu
 

Naposledy aktualizováno: 27-01-2013